Problemy edukacji zdrowotnej

120 stron, 83 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I.  „Wychowanie w Przedszkolu” na tle czasopiśmiennictwa pedagogicznego związanego z wychowaniem przedszkolnym w Polsce    5
1.1. Czasopiśmiennictwo dotyczące problematyki pedagogicznej    5
1.2. Powstanie i rozwój organizacyjny czasopisma pt. „Wychowanie w Przedszkolu”    14
1.3. Problematyka miesięcznika „Wychowanie w Przedszkolu”    25

Rozdział II. Profilaktyka zdrowotna w „Wychowaniu w Przedszkolu”.    33
2.1. Rozwój fizyczny dzieci w wieku przedszkolnym    33
2.2. Zapobieganie chorobom, aktywność ruchowa    42
2.3. Higiena zajęć i zabaw    53

Rozdział III. Rola przedszkola w kształtowaniu nawyków higienicznych i zdrowotnych.    63
3.1. Formy współpracy nauczyciela z rodzicami w zakresie realizacji zadań zdrowotnych    63
3.2. Metody i formy realizacji zadań zdrowotnych    69

Rozdział IV. Związki edukacji zdrowotnej z różnymi aspektami wychowania    75
4.1. Wychowanie umysłowe    75
4.2. Wychowanie społeczno – moralne    80
4.3. Wychowanie estetyczne    86
4.4. Wychowanie komunikacyjne    91
4.5. Środowisko ekologiczne    103

Zakończenie    110
Bibliografia    113

image_pdf