Problemy dostosowania polskiej gospodarki do Unii Europejskiej

93 strony, 37 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

ROZDZIAŁ  I.
POJĘCIE I ZARYS HISTORYCZNY INTEGRACJI UNII EUROPEJSKIEJ.    6
1. Pojęcie i zarys historyczny integracji Unii Europejskiej.    6
2. Rozwój procesów integracyjnych w Europie    12
3. Konsekwencje gospodarcze i społeczne integracji państw członkowskich UE.    17

ROZDZIAŁ  II.
POLSKA A PROCESY INTEGRACYJNE  W EUROPIE.    24
1. Zmiany gospodarcze  w Polsce w latach 1990-2000.    24
2. Stowarzyszenie Polski z Unią Europejską.    28
3. Warunki przystąpienia Polski do UE    31
4. Stopień przygotowania Polski do integracji z UE.    37

ROZDZIAŁ III.
KONSEKWENCJE PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UE.    44
1. Korzyści i możliwe zagrożenia ogólno-gospodarcze.    44
2. Polskie rolnictwo a korzyści i możliwe zagrożenia.    51
3. Polski przemysł a korzyści i możliwe zagrożenia.    62

Rozdział IV.
GOSPODARKA POLSKA PO WEJŚCIU DO UNII EUROPEJSKIEJ    70
1. Zmiany ogólnogospodarcze Polski po wejściu do UE    70
2. Polityka handlowa po wejściu do Unii zmiany w uregulowaniach prawnych    75
3. Polskie rolnictwo po wejściu do UE    80

ZAKOŃCZENIE    88
SPIS TABEL    90
BIBLIOGRAFIA    91

image_pdf