Problematyka własności i finansowania wybranych uzdrowisk nadbałtyckich

Głównym celem tej pracy jest analiza form finansowania uzdrowisk w gminach nadmorskich. Praca składa się z 3 rozdziałów, wstępu oraz zakończenia.

Wstęp 2
Rozdział 1. Charakterystyka uzdrowisk nadbałtyckich 4
1.1. Położenie, klimat, walory naturalne i antropogeniczne 4
1.2. Walory uzdrowiskowe 7
1.3. Zagospodarowanie uzdrowiskowe 12
1.4. Dostępność komunikacyjna 17
Rozdział 2. Formy własności majątku uzdrowisk w wybranych uzdrowiskach 21
2.1. Gminy uzdrowiskowe ,determinanty rozwoju 21
2.2. Analiza stanu form własności uzdrowisk nadbałtyckich 30
Rozdział 3. Finansowanie usług uzdrowiskowych w wybranych miejscowościach 34
3.1. Struktura finansowania. 34
3.2. Współdziałanie usług uzdrowiskowych i turystycznych. 36
3.3. Analiza oferty uzdrowisk w kontekście sezonowości usług uzdrowiskowych. 40
Zakończenie 44
Bibliografia 46
Spis tabel i rysunków 49

image_pdf