Problematyka aktywnych baz danych

Praca: inżynierska
Uczelnia: Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania

Spis treści

1. Wstęp.

2. Podstawowe pojęcia i definicje.

3. Problematyka aktywnych baz danych.
3.1 Charakterystyka ogólna reguł ECA.
3.2 Specyfikacja zdarzeń.
3.3 Specyfikacja warunków.
3.4 Specyfikacja akcji.
3.5 Tryb sprzężenia.
3.6 Związki pomiędzy zdarzeniami, warunkami i akcjami.
3.7 Przetwarzanie i zarządzanie regułami.
3.8 Przykład zastosowania reguł aktywnych.

4. Aktywność w systemach komercyjnych.
4.1 Wyzwalacze – charakterystyka ogólna.
4.2 Definicja i użycie wyzwalaczy w Oracle.
4.2.1 Składnia wyzwalaczy w Oracle.
4.2.2 Użycie wyzwalaczy w Oracle.
4.2.3 Przykład użycia wyzwalaczy w Oracle.
4.3 Definicja i użycie wyzwalaczy w DB2.
4.3.1 Składnia wyzwalaczy w DB2.
4.3.2 Użycie wyzwalaczy w DB2.
4.3.3 Przykład użycia wyzwalaczy w DB2.
4.4 Definicja i użycie wyzwalaczy w PostgreSQL.
4.4.1 Składnia wyzwalaczy w PostgreSQL.
4.4.2 Użycie wyzwalaczy w PostgreSQL.
4.4.3 Pisanie funkcji wyzwalacza w C.

5. Kody wyzwalaczy.
5.1 Schemat przykładowej bazy danych.
5.2 Przykłady zastosowań wyzwalaczy w systemie Oracle.

6. Zakończenie.

7. Literatura.

image_pdf