Problem spamu, analiza filtrów poczty elektronicznej

70 stron, 35 pozycji w bibliografii

Rozdział 1. Wstęp
1.1. Krótko o spamie
1.1.1. Pojęcie spamu
1.1.2. Pochodzenie słowa spam
1.1.3. Historia spamu
1.1.4. Metody działania spamerów
1.2. Spam a prawo
1.2.1. Regulacje wywodzące się z przepisów Unii Europejskiej
1.2.2. Prawo polskie a spam
1.3. Ogólnie o sposobach walki ze spamem

Rozdział 2.  Spam – analiza problemu i metody walki
2.1. Analiza metod walki ze spamem
2.1.1. Bierna ochrona konta emailowego
2.1.1.1. „Viagra”, „Free” i „Money”- proste filtrowanie treści
2.1.1.2. Czarne i białe listy nadawców
2.1.1.3 Szara lista
2.1.1.4. Systemy typu pytanie-odpowiedź
2.1.1.5. Analiza statystyczna
2.1.1.6. RBL
2.2.1. Mail Abuse Prevention System – MAPS
2.2.2. SpamCop
2.2.4. Distributed Server Boycott List (DSBL)
2.3.1.Heurystyka
2.3.2. Algorytmy genetyczne
2.4. Metody walki ze spamem – praktyka
2.4.1. Jak walczyć ze spamem?
2.4.2. Metody defensywne
2.4.2.1. Zgłaszanie spamerów do PolSpamu
2.4.2.2. Wysyłanie skarg do firm, które świadczą spamerowi usługi
2.4.2.3.1. Jak skorzystać ze Spamcop’a
2.4.2.4. Zgłaszanie spamera do kolejnych czarnych list.
2.4.2.4.1. RBL-e
2.4.2.4.2. NANAS
2.4.2.5. Jeszcze inne metody
2.4.3 Metody ofensywne
2.4.3.1. Pułapki antyspamowe
2.4.3.1.1 Połączenie pułapki ze skryptem umożliwiającym kontakt e-mail
2.4.3.2. Fałszywe adresy mailowe
2.4.3.2.1. Generacja fałszywych adresów
2.4.3.2.2. Metoda „banerowa”

Rozdział 3. Klient pocztowy z modułem antyspamowym
3.1. Założenia oraz wymagania dotyczące realizacji projektu
3.2. Narzędzia i techniki programistyczne wykorzystane w realizacji projektu
3.3 Realizacja projektu
3.4 Tesowanie
3.5.1. Test aplikacji klienta pocztowego z modułem antyspamowym
3.5.1.1. Etap 1 – Test wstępny
3.5.1.2. Etap 2 – Test właściwy
3.5. Instrukcja obsługi użytkownika

Rozdział 4. Podsumowanie

Literatura
Spis Tabel
Załączniki

image_pdf