Problem powszechności wyborów w prawie polskim

PRACA LICENCJACKA

KUJAWSKO – POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY

Wprowadzenie

1. Pojęcie zasady powszechności w prawie wyborczym
2. Czynne prawo wyborcze
2.1Kwestia wieku wyborczego
2.2 Wymóg obywatelstwa
2.3 Ograniczenie praw wyborczych
2.3.1 Pozbawienie praw publicznych
2.3.2 Pozbawienie praw wyborczych
2.3.3 Ubezwłasnowolnienie
2.4 Domicyl – stałe zamieszkiwanie
3. Bierne prawo wyborcze
3.1 Warunki wybieralności Prezydenta RP
3.2 Przesłanki wymagane do objęcia mandatu parlamentarnego
3.3 Warunki wymagane do objęcia mandatu radnego
3.4 Warunki wybieralności wójta, burmistrza i prezydenta miasta
3.5 Kryteria wybieralności posłów do Parlamentu Europejskiego
3.6 Zasada incompatibilitas
4. Gwarancje przestrzegania zasady powszechności
4.1 Instytucja rejestru i spisu wyborców
4.2 Zasady tworzenia obwodów głosowania
4.3 Instytucja protestu wyborczego
4.4 Udział w wyborach osób niepełnosprawnych

Podsumowanie
Bibliografia

image_pdf