Problem palestyński w konfliktach bliskowschodnich oraz procesie pokojowym

praca magisterska, Uniwersytet Śląski w Katowicach, studia dzienne, obrona 2000r.

SPIS TREŚCI

WSTĘP 3
I. ROZDZIAŁ 5
HISTORYCZNE ANTECEDENCJE PROBLEMU PALESTYŃSKIEGO 5
1.1 PALESTYNA NA PRZESTRZENI WIEKÓW 5
1.2 PALESTYNA – DOM TRZECH RELIGII 9
1.3 POWSTANIE I ROZWÓJ SYJONIZMU 12
1.4 CZASY MANDATU BRYTYJSKIEGO 18
1.5 POWSTANIE PAŃSTWA IZRAEL 26
1.6 ŹRÓDŁA UCHODŹSTWA PALESTYŃSKIEGO 29
1.7 NARODZINY PALESTYŃSKIEGO RUCHU NARODOWO – WYZWOLEŃCZEGO 32
1.8 KONCEPCJE POLITYCZNE IZRAELA 36
II ROZDZIAŁ 39
EWOLUCJA PROBLEMU PALESTYŃSKIEGO OD ROKU 1964 DO ROZPADU SYSTEMU BIPOLARNEGO 39
2.1 PIERWSZE RAJDY FATAHU I ICH SKUTKI 39
2.2 EWOLUCJA IDEOWA, PROGRAMOWA I ORGANIZACYJNA OWP 43
2.3 TERRORYZM PALESTYŃSKI 51
2.4 ONZ I SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA WOBEC KONFLIKTU NA BLISKIM WSCHODZIE 54
2.5 STOSUNEK PAŃSTW ARABSKICH DO KWESTII PALESTYŃSKIEJ 61
2.6 ZARYS POLITYKI IZRAELSKIEJ W LATACH 1969 – 1979 64
2.7 PROBLEM PALESTYŃSKI W LATACH 1979 – 1987 66
2.8 INTIFADA 70
2.9 SYTUACJA W OKRESIE ROZPADU SYSTEMU BIPOLARNEGO 72
III ROZDZIAŁ 75
BLISKOWSCHODNI PROCES POKOJOWY W LATACH 1990 – 2000 75
3.1 WSPÓŁCZESNE PAŃSTWO IZRAEL 75
3.2 OD MADRYTU DO WASZYNGTONU 78
3.3 OSLO II – RECEPTA NA APARTHEID, ALE NIE „ROZWÓD” 84
3.4 POKÓJ RABINA, PROCES NETANIAHU 88
3.5 WYE PLANTATION 94
3.6 ERA BARAKA 97
3.7 ROLA USA W BLISKOWSCHODNIM PROCESIE POKOJOWYM 100
3.8 KALENDARIUM NA ROK 2000 102
ZAKOŃCZENIE 104
BIBLIOGRAFIA 106
ANEKS NR 1 109
ANEKS NR 2 110
ANEKS NR 3 111
ANEKS NR 4 112

image_pdf