Problem etyki dziennikarskiej

99 stron, 92 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I. Problem wolności prasy    5
1.1. Wolność słowa    5
1.2. Prawa i obowiązki dziennikarzy    8
1.3. Odpowiedzialność etyczna dziennikarzy    17

Rozdział II. Sprawa Rywina w aspekcie etycznym    26
2.1. Etyka mediów    26
2.2. Wpływ środków masowego przekazu na społeczeństwo    30
2.3. Charakterystyka „afery Rywina”    33

Rozdział III. Analiza artykułów prasowych dotyczących Rywina oraz Rywingate    40
3.1. Gazeta Wyborcza    40
3.2. Rzeczpospolita    43
3.3. Przegląd    48
3.4. Wprost    57
3.5. Przekrój    68
3.6. Inne gazety i czasopisma    72

Rozdział IV. Raport Sejmowej Komisji Śledczej – wersja posłanki Anity Błochowiak    80
4.1. Sejmowa komisja śledcza    80
4.2. Raport Anity Błochowiak    89

Zakończenie    94
Bibliografia    96

image_pdf