Problem alkoholizmu wśród młodzieży na przykładzie młodzieży z Sanoka

Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie / praca licencjacka

Spis treści
Wstęp 3
I. Alkoholizm i jego niekorzystne działanie na organizm nastolatka
1. Problem alkoholizmu 4
2. Fizjologiczna reakcja na alkohol 8
3. Fazy uzależnienia od alkoholu 11

II. Czynniki wpływające na poziom konsumpcji alkoholu
1. Czynniki społeczno-kulturowe 15
2. Środowisko rodzinne 18
3. Środowisko szkolne 21
4. Rówieśnicy i subkultury młodzieżowe 23
5. Łatwa dostępność i reklama alkoholu 24

III. Sposoby zapobiegania nadużywaniu alkoholu
1. Terapia i likwidacja źródeł uzależnienia 27
2. Środowiska oddziaływań profilaktycznych 32
3. Regulacje prawne dotyczące sprzedaży alkoholu 34
4. Odpowiedzialność karna sprzedających i podających alkohol 36

IV. Problem nadużywania alkoholu przez młodzież – badania własne
1. Przebieg badań 38
2. Wnioski 48

Zakończenie 49
Bibliografia 50
Aneks 51

image_pdf