Indywidualne predyspozycje, a świadomość wyboru przyszłościowego zawodu

67 stron, 42 pozycje w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. Ryzyko wieku adolescencji – predyspozycje indywidualne 4
1.1. Mechanizmy adaptacji 4
1.2. Źródła czynników ryzyka w okresie dorastania 13
1.3. Stosunek do otaczającej rzeczywistości i siebie 15
1.4. „Zamęt tożsamościowy” 19

Rozdział II. Metodologia badań własnych 25
2.1. Koncepcja pracy i jej poszczególne elementy 25
2.2. Uzasadnienie wyboru tematu 33
2.3. Cel pracy badawczej – przedmiot badań 35
2.4. Problemy i hipotezy badawcze 36
2.5. Zmienne i wskaźniki pomiaru 38
2.6. Metody, techniki i narzędzia badań 41
2.7. Organizacja i przebieg badań własnych 43

Rozdział III. Indywidualne predyspozycje młodzieży, a świadomość wyboru przyszłościowego zawodu 45
3.1. Wyniki badań 45
3.2. Wskazania do wyników badań 51
3.3. Podsumowanie i wnioski 55

Zakończenie 60
Bibliografia 64
Spis tabel 67

image_pdf