Prawo do dobrej administracji

Praca zawiera 75 tekstu, składa się z trzech rozdziałów. Jest to praca magisterska. Broniona na Uniwersytecie Zielonogórskim. Praca zawiera bardzo dużo przypisów.

Spis treści.

Wstęp.
Rozdział 1. Administracja publiczna i prawo administracyjne.
1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące administracji publicznej.
1.2. Zasady ustanowione w polskim Kodeksie postępowania administracyjnego.
1.3. Pojęcie prawa administracyjnego.
Rozdział 2. Europejski Kodeks Dobrej Administracji.
2.1. Podstawowe fakty dotyczące Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji w kwestii wprowadzenia jego zasad w Polsce.
2.2. Treść Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji.
2.3. Polskie przepisy prawne w kontekście przepisów Europejskiego Kodeksu Administracyjnego.
Rozdział 3. Europejskie standardy prawne dotyczące administracji publicznej.
3.1. Projekt Konstytucji Unii Europejskiej.
3.2. Zapis Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej.
3.3. Europejskie standardy proceduralne w sferze procedury administracyjnej.
Zakończenie.
Bibliografia.

image_pdf