Prawo autorskie

Praca dyplomowa o objętości 35 stron, 43 pozycje w bibliografii

Prawo autorskie zabrania dokonywania bez zgody autora skrótów, przeróbek, przekładów itp., strzeże przed plagiatem.

Wstęp 2

Rozdział I. Prawa autorskie w Polsce i wpływ na nie regulacji UE. 4
1. Prawa autorskie w UE 6

Rozdział II. Stosowanie ustaw o Prawach autorskich w Polsce, organy wykonawcze, instytucje 11
1. Ochrona patentów, praw autorskich i znaków towarowych 13
2. Prawa autorskie do dzieła, które powstaje w wyniku stosunku pracy . 18
2.1. Programy komputerowe 21
2.2. Umowy licencyjne i o przeniesienie majątkowych praw autorskich 21
2.3. Znaki towarowe 22

Rozdział III. Praktyka stosowania prawa w tym zakresie- ZAIKS. 25

Zakończenie 32

Bibliografia 34

image_pdf