Prawne i praktyczne aspekty podpisu elektronicznego

Praca magisterska z 2006 roku. Ma 104 strony.

Wstęp . 4

Rozdział I.
1. PODPIS ELEKTRONICZNY W INTERNECIE . 7
1.1. Rynek internetowy . 7
1.1.1. ISP – świadczenie usług dostępu do Internetu . 8
1.1.2. Handel elektroniczny, transakcje, płatności, mikropłatności . 12
1.1.3. e-Government . 13
1.2. Pojęcie podpisu elektronicznego . 15
1.3. Funkcje podpisu elektronicznego . 18
1.3.1. Uwierzytelnianie . 18
1.3.2. Niezaprzeczalność . 18
1.3.3. Integralność . 19
1.3.4. Identyfikacja . 19
1.3.5. Poufność . 20
1.4. Bezpieczeństwo w Internecie . 21
1.4.1. Protokoły i standardy . 22
1.4.1.1. Protokół SSL . 23
1.4.1.2. Protokół SET . 24
1.4.1.3. SSH . 24
1.4.1.4. Standard IDEE 802.11x . 25
1.4.2. Techniki szyfrowania i deszyfrowania danych . 26
1.4.2.1. Szyfrowanie symetryczne . 26
1.4.2.2. Szyfrowanie asymetryczne . 27
1.4.2.3. Algorytmy mieszające . 28
1.4.2.4. Złożenie e-podpisu pod wiadomością . 29
1.4.2.5. Weryfikacja e-podpisu . 29
1.5. Tworzenie i zasady działania podpisu elektronicznego . 30
1.5.1. System z szyfrem asymetrycznym . 30
1.5.2. Wzbogacony algorytm z szyfrem asymetrycznym . 32

Rozdział II.
2. PODPIS ELEKTRONICZNY W ŚWIETLE PRAWA . 36
2.1. Ustawa o podpisie elektronicznym . 36
2.2. Podpis elektroniczny a podpis własnoręczny . 42
2.3. Usługodawcy certyfikacyjni i rodzaje certyfikatów . 44
2.3.1. PKI – Infrastruktura Klucza Publicznego . 44
2.3.2. Certyfikaty . 48
2.3.3. Znakowanie czasem . 52
2.3.4. Usługodawcy certyfikacyjni . 53
2.3.4.1. Centrum Certyfikacji CERTUM . 54
A) Centrum Certyfikacji Kwalifikowane . 55
B) Centrum Certyfikacji Powszechne . 56
C) Centrum Certyfikacji dla ZUS . 56
2.3.4.2. Centrum Certyfikacji SIGNET . 58
A) Certyfikat Zabezpieczenia Poczty Elektronicznej klasy 1 dla firm . 58
B) Certyfikat Zabezpieczenia Poczty Elektronicznej klasy 2 dla firm . 59
C) Certyfikat Zabezpieczenia Serwera www klasy 1 dla firm . 60
D) Testowe Zabezpieczenia Poczty Elektronicznej klasy 1 . 60
E) Testowe Zabezpieczenia Serwera www klasy 1 . 61
F) Testowe Zabezpieczenia Serwera SSL klasy 1 . 61
2.3.4.3. Ośrodek Certyfikacji PolCert . 63
A) Certyfikaty Osobiste PolCert TM 1 . 63
B) Certyfikaty Osobiste PolCert TM 2 . 63
C) Certyfikaty Osobiste PolCert TM 3 . 64
D) Certyfikaty Osobiste PolCert TM 3 Pro . 64
E) Certyfikaty PolCert TM . 64
F) Certyfikaty PolCert TM Serwery www . 65
2.3.4.4. Krajowa Izba Rozliczeniowa . 67
2.3.4.5. Centrum Zaufania i Certyfikacji CENTRAST . 67

Rozdział III.
3. PODPIS ELEKTRONICZNY W PRAKTYCE . 68
3.1. Podpis elektroniczny w administracji publicznej . 70
3.2. Podpis elektroniczny w bankach i urzędach . 73
3.3. Podpis elektroniczny na świecie . 77
3.3.1. USA . 77
3.3.2. Irlandia . 80
3.3.3. Wielka Brytania . 80
3.3.4. Singapur . 83
3.3.5. Austria . 86
3.3.6. Niemcy . 86
3.3.7. Finlandia . 89
3.3.8. Hong Kong . 91
3.3.9. Kanada . 91
3.3.10. Kolumbia . 93

Zakończenie . 96
Spis Tablic . 98
Spis Rysunków . 99
Spis Ustaw . 100
Bibliografia . 101

image_pdf