Prawne i organizacyjne działania Rady Powiatu

Sprzedam prace licencjacką. Została solidnie napisana, obroniona na bardzo dobry. Ponad 60 stron. W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać.

Administracja publiczna stanowi przedmiot badań różnych dyscyplin naukowych: teorii organizacji i kierowania, socjologii, politologii, nauk prawnych czy też nauk historycznych. Cierpiąca wciąż na „kryzys identyfikacji”[1] nauka o administracji publicznej, o czym będzie jeszcze mowa, ma charakter kompleksowy, pluridyscyplinarny, starając się czerpać z dorobku różnych dyscyplin oraz stosować różne, właściwe poszczególnym dyscyplinom metody badawcze.

Ten szczególny charakter nauki o administracji publicznej (określanej także w języku polskim jako „nauka administracji”, co odpowiada niemieckiej Verwal-tungslehre; we Francji używa się na ogól nazwy „nauka administracyjna” – science administrative) powoduje brak jednolitej terminologii, którą czerpie się z różnych nauk.

[1] H. Izdebski, M. Kulesza, Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004, s. 273.

image_pdf