Pranie pieniędzy przestępczości zorganizowanej

95 stron, 44 pozycje w bibliografii

Wstęp    4

Rozdział I. Pochodzenie i definicja terminu „ pranie pieniędzy”    6
1.1. Pochodzenie terminu „pranie pieniędzy”    6
1.2. Definicja „prania pieniędzy”    7

Rozdział II. Przyczyny i cele „prania pieniędzy”    10
2.1. Wybrane przyczyny czyszczenia pieniędzy    10
2.2. Cele prania pieniędzy    11

Rozdział III. Źródła i pranie „brudnych pieniędzy”    15
3.1.Tworzenie źródeł brudnych dochodów i ich uwarunkowania    15
3.2. Niejednoznaczność pojęcia „przestępczość zorganizowana”    15
3.3. Rodzaje przestępczości zorganizowanej    16
3.4. Co przesądza o atrakcyjności kraju, w którym można prać pieniądze?    16
3.5. Słodkie życie bez podatków    19
3.5.1. Eden odzyskany    19
3.5.2. W domu najgorzej    20
3.5.3 Kto szuka podatkowego szczęścia na emigracji?    20
3.5.4 Instrukcja obsługi    21
3.5.5. Pod okiem Temidy    22
3.5.6. Exodus Polaków    22
3.5.7. Cesarzowi co cesarskie!    23
3.5.8. Cena ucieczki przed fiskusem    23
3.5.9. Podatek dochodowy od firm offshore    24
3.5.10. Nie tylko dla biznesmenów    24
3.5.11. Podatek na obczyźnie    24
3.5.12. Ostatni bastion europejskiej poufności    24
3.6. Główne rodzaje nielegalnych dochodów    25
3.6.1. Handel narkotykami, produkcja amfetaminy i pochodnych    26
3.6.2. Handel bronią    28
3.6.3. Kradzieże i przemyt samochodów    29
3.6.4. Handel żywym towarem    29
3.6.5. Przemyt nielegalnych imigrantów    30
3.6.6. Wielkie afery gospodarcze i przemytnicze    30
3.6.7. Oszustwa giełdowe    31
3.6.8. „Szara strefa” gospodarki    32
3.7. Mafia – najwyższe stadium organizacji przestępczej    35
3.8. Zorganizowane grupy przestępcze w Polsce    37
3.9. Mafiapospolita    43
3.9.1. Symbioza, czyli mafia postkomunistyczna    45
3.10. W co inwestuje mafia?    45
3.11. Ile zarabiał „Pruszków”?    47
3.12. Metody prania pieniędzy przez mafie włoskie    47
3.13. System legalizacji brudnych dochodów w oazach podatkowych    52
3.14. Rodzaje oaz podatkowych    53
3.15. Etapy prania pieniędzy    55
3.14 Techniki rozdrabniania wpłat stosowane w etapie lokowania    58
3.15.1. Structuring, czyli dzielenie wpłat    59
3.15.2. Smerfing, mrówczenie, czyli rozdrabnianie wpłat    59
3.15.3. Refining, czyli wymiana banknotów    62
3.15.4. Blending, czyli mieszanie czystych dochodów z brudnymi    62
3.16. Wykorzystywanie Internetu do prania pieniędzy    63
3.17. Metody działania sprawców rozpoznane w ramach praktyki instytucji finansowych oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości    66
3.18. Modus operandi i siedem złotych pytań    77

Rozdział IV. Skutki „prania” i zapobieganie „ brudnym dochodom”    79
4.1 Rozpoznane skutki prania pieniędzy    79
4.2. Konwencja Wiedeńska    81
4.3. Dyrektywa Rady Unii Europejskiej    83
4.4. Konwencja Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej    85
4.5. Strategia przeciwdziałania przestępczości    86
4.6. Obowiązek dorównania standardom europejskim    88

Zakończenie    90
Bibliografia    92
Spis tabel i rysunków    95

image_pdf