Praktyczne metody przygotowania i oceny efektywności inwestycji budowlanych

107 stron, 29 pozycji w bibliografii

Streszczenie 3
Wstęp 4

Rozdział I. Podstawy procesu inwestycyjnego 8
1.1. Pojęcie i klasyfikacja inwestycji budowlanych 8
1.2. Inwestor 13
1.3. Proces inwestycyjny 18
1.3.1. Cykl przedsięwzięcia inwestycyjnego 19
1.3.2. Etapy realizacji inwestycji 21
1.4. Koordynacja procesu inwestycyjnego 22
1.5. Kryteria efektywności ekonomicznej inwestycji 26

Rozdział II. Przygotowanie inwestycji do realizacji 31
2.1. Przygotowanie inwestycji do realizacji 31
2.1.1. Zakres planowania i programowania inwestycji 33
2.1.2. Zadania inwestora w przygotowaniu inwestycji do realizacji 35
2.2. Źródła finansowania inwestycji 39
2.3. Zakres dokumentacji 42
2.3.1. Dokumentacja geologiczna z przeznaczeniem 43
2.3.2. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna 45
2.3.3. Certyfikacja materiałów budowlanych 46
2.3.4. Projekt budowlany 49
2.4. Kontrola i zatwierdzenie dokumentacji projektowej 50
2.5. Pozwolenie na budowę 52

Rozdział III. Organizacja budowy 53
3.1. Planowanie robót budowlanych 53
3.1.1. Harmonogramy budowlane 54
3.1.2. Metody organizacji pracy 57
3.2. Wyposażenie placu budowy 59
3.2.1. Elementy zagospodarowania i uzbrojenia placu budowy 59
3.3. Dokumentacja budowy 60
3.3.1. Harmonogram zasobów 60
3.3.2. Odbiór robót budowlanych 60
3.3.3. Dokumentacja BHP 63
3.4. Drogi na placu budowy, obiekty socjalne, produkcyjne i administracyjne 64
3.5. Ochrona środowiska na placu budowy 71

Rozdział IV. Rola, zadania i ocena działalności administracji architektoniczno-budowlanej w procesie inwestycyjnym 73
4.1. Podstawowy zakres legislacji w procesie inwestycyjnym 73
4.1.1. Prawo cywilne 73
4.1.2. Prawo administracyjne 76
4.1.3. Prawo budowlane, przepisy techniczne i normy 78
4.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 81
4.2.1. Zadania projektanta w procesie inwestycyjnym 81
4.2.2. Zadania kierownika budowy 82
4.3. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 85
4.4. Organy administracji architektoniczno-budowlanej mające prawo ingerencji w proces inwestycyjny 91
4.5. Statystyka i ocena działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej 93

Zakończenie 98
Słowa kluczowe 100
Wykaz źródeł i literatury przedmiotu 103
Spis tabel i rysunków 107

image_pdf