Praktyczna impelmentacja sieci bezprzewodowej w warunkach LOS

Praca inżynierska, WSHE Łódź

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP
1.1. CEL PRACY
1.2. TRANSMISJA DANYCH
1.3. TRANSMISJA PRZEWODOWA
1.4. TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA
1.5. ROZWÓJ METOD TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ
1.6. STRUKTURY ORAZ STOSOWANE TECHNOLOGIE SIECI BEZPRZEWODOWEJ
2. POJĘCIA ZWIĄZANE Z SIECIAMI WLAN
3. STANDARDY BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI DANYCH
3.1. STANDARDY IEEE 802.11b, IEEE 802.11g oraz IEEE 802.11n
3.2. TECHNOLOGIA MIMO
4. SIECI Wi-Fi
4.1. WARSTWA FIZYCZNA SIECI Wi-Fi
4.2. WARSTWA SIECIOWA SIECI Wi-Fi
4.3. TOPOLOGIE SIECI Wi-Fi
4.4. SIEĆ STACJONARNA
4.5. SIEĆ TYMCZASOWA
4.6. TRANSMISJA
4.7. BEZPIECZEŃSTWO
4.8. ZASTOSOWANIA
5. SIECI WiMAX
5.1. WARSTWA FIZYCZNA (PHY) SIECI WiMAX
5.2. WARSTWA SIECIOWA (MAC) SIECI WiMAX
5.3. TOPOLOGIE
5.4. MODEL LOS i NLOS
5.5. TECHNOLOGIA OFDM
5.6. HALF DUPLEX I FULL DUPLEX W SIECIACH WiMAX
5.7. BEZPIECZEŃSTWO WiMAX
5.8. ZASTOSOWANIA WiMAX
5.9. PRZYSZŁOŚĆ SIECI WiMAX
6. USŁUGI I URZĄDZENIA W SIECIACH BEZPRZEWODOWYCH
6.1. USŁUGI W SIECIACH WLAN
6.2. URZĄDZENIA W SIECIACH WLAN
7. PRAKTYCZNA IMPLEMENTACJA SIECI Wi-Fi W WARUNKACH LOS NA PRZYKŁADZIE SIECI „BELLA” W WOJKOWICACH
7.1. CEL
7.2. PARAMETRY TECHNICZNE
7.3. SCHEMAT SIECI
7.4. URZĄDZENIA WYKORZYSTANE PO STRONIE KLIENTA
7.5. URZĄDZENIA DO ROZGŁASZANIA SYGNAŁU
7.6. POMIARY SIECI
7.7. UZYSKANE PARAMETRY
7.8. PROBLEMY PRZY WDRAŻANIU
7.9. KOSZTY REALIZACJI
7.10. WADY I ZALETY ROZWIĄZANIA
7.11. URZĄDZENIA TECHNICZNE
8. PODSUMOWANIE
9. STRESZCZENIE
10. SŁOWA KLUCZOWE
11. BIBLIOGRAFIA
12. SPIS ILUSTRACJI
13. SPIS RYSUNKÓW
14. SPIS TABEL

image_pdf