Prądnice w pojazdach samochodowych, zabezpieczenia, regulatory

Praca licencjacka

1. WSTĘP2
2. ŹRÓDŁA PRĄDU W POJEŹDZIE SAMOCHODOWYM 4
2.1. Układ zasilania w energię elektryczną 5
2.1.1 Akumulator.6
2.1.2 Prądnica8
2.1.3 Alternator.9
3. BUDOWA PRĄDNIC I ZASADA DZIAŁANIA 10
3.1 Budowa i zasada działania prądnicy prądu stałego.11
3.1.1 Charakterystyki prądnicy14
3.2 Budowa i zasada działania alternatora.15
3.2.1 Charakterystyki alternatora18
4. Regulacja napięcia.20
4.1 Cel regulacji napięcia20
4.2 Zasad działania regulatora napięcia21
4.2.1 Jednostopniowy regulator napięcia22
4.2.2 Regulator zespolony prądnicy prądu stałego (dwustopniowy)26
4.2.3 Współpraca prądnicy prądu stałego z akumulatorem za pomocą
Regulatora31
4.2.4 Regulatory prądnic prądu przemiennego35
4.2.5 PrzekaŹnikowy regulator alternatora37
4.2.6 Elektroniczne regulatory prądnic.39
4.3 Perspektywy rozwojowe w dziedzinie regulatorów prądnic.41
Praca zawiera 49 stron

image_pdf