Praca socjalna na tle warunkujących ją czynników (MOPS)

75 stron, 34 pozycje w bibliografii

WSTĘP

I. POMOC SPOŁECZNA I GŁÓWNE KWESTIE SOCJALNE – ANALIZA TEORETYCZNA
1.1. Pomoc społeczna, praca socjalna, polityka społeczna – analiza  podstawowych pojęć i rozwój działalności
1.2. Cele, zadania własne pomocy społecznej
1.3. Organizacja pomocy społecznej
1.4. Status pracownika socjalnego

II. WYBRANE KWESTIE SOCJALNE STANOWIĄCE PRZEDMIOT DZIAŁAŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
2.1. Bezrobocie
2.2. Ubóstwo
2.3. Bezradność
2.4. Przemoc w rodzinie

III. METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH

IV. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH
4.1. Charakterystyka próby badawczej i terenu badań
4.2. Warunki pracy w MOPS w opinii badanych
4.3. Podopieczni MOPS
4.4. Wybrane problemy beneficjentów MOPS
4.5. Perspektywa rozwoju MOPS

ZAKOŃCZENIE
KWESTIONARIUSZ ANKIETY

image_pdf