Praca domowa kobiet w świetle rozwiązań prawnych

72 strony, 42 przypisy w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Granice ochrony praw pracowniczych w świetle standardów międzynarodowych 4
1. Rekonstrukcja substancji chronionej w zakresie prawa do pracy 4
1.1. Gwarancje wolności pracy ludzkiej 7
1.2. Zasada równości płci w kontekście zatrudnienia 19
2. Szczególna ochrona praw kobiet pracujących 29
2.1 W związku z ciążą i porodem – problem urlopów macierzyńskich 29
2.2. W kontekście karmienia dzieci piersią 34
2.3 Na tle pieczy nad dziećmi i ich wychowania 35
2.4 Inne gwarancje na rzecz kobiet pracujących 37

Rozdział II.  Gwarancje na rzecz możliwości pogodzenia obowiązków pracowniczych z pracą domową 39
1. Problem urlopów macierzyńskich 39
1.1. Koncepcja prawna urlopów macierzyńskich/wychowawczych 39
1.2. Implikacje zasady równości płci w sferze urlopów macierzyńskich 42
2. Inne obowiązki związane z prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci 45
2.1. Implikacje ciężaru i odpowiedzialnego charakteru obowiązków domowych 45
2.2. Problem zwolnień w związku z chorobą dzieci 46
2.3. Przegląd innych wybranych problemów 47
3. Rozwój gwarancji na rzecz możliwości godzenia obowiązków pracowniczych z obowiązkami domowymi i rodzinnymi 49
3.1. W systemie Europejskiej Karty Socjalnej 49
3.2. W innych systemach normatywnych 50

Rozdział III.  Tendencje rozwojowe w zakresie uznania i dowartościowania pracy domowej kobiet 52
1. Znaczenie rodzinne i ogólnospołeczne pracy domowej kobiet 52
2.Próba analizy tendencji normatywnych na rzecz uznania i dowartościowania pracy domowej kobiet 58
2.1. W systemie Europejskiej Karty Socjalnej 58
2.2. W innych systemach normatywnych 62

Zakończenie 68
Bibliografia 70

image_pdf