Pozycja prezydenta w strukturze administracji

92 strony, 69 pozycji w bibliografii

WSTĘP    2

ROZDZIAŁ I GENEZA I KSZTAŁTOWANIE SIĘ INSTYTUCJI PREZYDENTA W POLSCE    4
1.1. Prezydent w II Rzeczpospolitej    4
1.2. Instytucja prezydenta w PRL    20
1.3. Sytuacja społeczno-polityczna w trakcie uchwalania Konstytucji III RP    21

ROZDZIAŁ II POWOŁYWANIE I KOMPETENCJE PREZYDENTA W III RP    37
2.1. Powoływanie prezydenta    37
2.2. Kompetencje prezydenta    52

ROZDZIAŁ III  PREZYDENT, A INNE NACZELNE ORGANY PAŃSTWOWE W III RP    61
3.1. Prezydent a Parlament    61
3.2. Prezydent a rząd    68
3.3. Prezydent a inne organy państwowe    74

ROZDZIAŁ IV ODPOWIEDZIALNOŚĆ PREZYDENTA W III RP    78
4.1. Rodzaje odpowiedzialności    78
4.2. Odpowiedzialność polityczna    81
4.3. Odpowiedzialność konstytucyjna    85

ZAKOŃCZENIE    88
BIBLIOGRAFIA    90

image_pdf