Poziom stresu szkolnego u uczniów gimnazjum

licencjacka, GWSP Mysłowice

Wstęp
Rozdział I. Teoretyczne aspekty stresu na podstawie literatury
1. Istota, koncepcje i definicje stresu
1.1. Biologiczna koncepcja stresu 1.2. Psychologiczne koncepcje stresu
1.3. Istota stresu konstruktywnego i destrukcyjnego
2. Pojęcie stresora i jego klasyfikacja
2.1. Fizyczne źródła stresu
2.2. Psychologiczne źródła stresu
2.3. Socjologiczne źródła stresu
3. Reakcje człowieka na stres
4. Sposoby radzenia sobie ze stresem
4.1. „Typowe” sposoby radzenia sobie ze stresem
4.2. Sposoby radzenia sobie dzieci ze stresem
Rozdział II. Teoretyczne aspekty stresu szkolnego na podstawie literatury
1. Aspekty stresu dziecięcego
2. Przyczyny stresu szkolnego
Rozdział III. Metodologiczne podstawy badań własnych
1. Cel i przedmiot badań
2. Problem badawczy
3. Zmienne i ich wskaźniki
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
5. Organizacja i przebieg badań
Rozdział IV. Wyniki badań własnych i ich interpretacja
Zakończenie
Bibliografia
Aneks

image_pdf