Pozabankowe formy kredytowania

70 stron, 42 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

ROZDZIAŁ I. LEASING    4
1.1. Ogólna charakterystyka leasingu    4
1.2. Rodzaje leasingu    9
1.2.1. Leasing bezpośredni i pośredni    9
1.2.2. Leasing operacyjny i finansowy    12
1.3. Funkcjonowanie leasingu    14

ROZDZIAŁ II. KREDYT KUPIECKI    19
2.1. Ogólna charakterystyka kredytu kupieckiego    19
2.2. Funkcjonowanie kredytu kupieckiego    21

ROZDZIAŁ III.  FAKTORING    26
3.1. Ogólna charakterystyka faktoringu    26
3.2. Geneza i rozwój faktoringu    28
3.3. Funkcjonowanie faktoringu    30
3.4. Przykład    33

ROZDZIAŁ IV.  FRANCHISING    35
4.1. Ogólna charakterystyka franchisingu    35
4.2. Geneza i rozwój franchisingu    36
4.3. Funkcjonowanie franchisingu    41
4.4. Przykład    43

ROZDZIAŁ V.  FORFAITING    48
5.1. Ogólna charakterystyka forfaitingu    48
5.2. Geneza i rozwój forfaitingu    51
5.3. Funkcjonowanie forfaitingu    52
5.4. Przykład    54

ROZDZIAŁ VI.  ZALETY I WADY    57
6.1. Leasing    57
6.2. Kredyt kupiecki    59
6.3. Faktoring    60
6.4. Franchising    63
6.5. Forfaiting    64

WNIOSKI    65
BIBLIOGRAFIA    68
SPIS TABEL, WYKRESÓW I SCHEMATÓW    70

image_pdf