Powstanie i rozwój Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

Praca licencjacka, ma 70 stron

Wstęp
Rozdział 1. Powstanie i rozwój Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG).
1.1. Europejska Wspólnota Węgla i Stali.
1.2. Wspólnota Europejska.
Rozdział 2. Powstanie i rozwój Europejskiej Strefy Wolnego Handlu (EFTA).
2.1. Konwencja Sztokholmska.
2.2. Współpraca gospodarcza między EWG a państwami EFTA.
Rozdział 3. Utworzenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
3.1. Główne postanowienia porozumienia EOG.
3.2. Ekonomiczne i polityczne przesłanki utworzenia EOG.
3.3. Zasady handlu artykułami rolnymi w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Rozdział 4. Funkcjonowanie EOG w wybranych krajach członkowskich.
4.1. System handlowy Austrii.
4.2. System handlowy Finlandii.
4.3. System handlowy Szwecji.
Zakończenie
Bibliografia

image_pdf