Powstanie, historia i rozpad państwa Czechosłowacja

Bardzo ciekawa praca o bycie, który już nie istnieje.

Wstęp 1

1. Powstanie niepodległego państwa w 1918 4
1.1 Czechosłowacja 1914 – 1918 4
1.2 Mała Ententa 7
1.3 Okupacja Czechosłowacji 8

2. Czechosłowacja pod rządami komunistów 12
2.1 Przewrót komunistyczny w Czechosłowacji 12
2.2  Przyczyny upadku władzy komunistycznej w Czechosłowacji 15
2.3 Praska wiosna 20

3. Przemiany ustrojowe 23
3.1. Demonstracja 17 listopada 1989 23
3.2.  Opozycja po 17 listopada 26
3.3. Dialog władzy z opozycją 29

4. Aksamitna rewolucja 33
4.1. Aksamitna zmiana władzy 33
4.2.  Rozpad państwa. 39
4.3. System polityczny Czech. 46
4.5. System polityczny Słowacji. 47

Zakończenie 48

Metryki 49
Bibliografia: 50
image_pdf