Powrót do przestępstwa w polskim prawie karnym

Licencjat na 5 WSAP Białystok

Wprowadzenie.3
Rozdział 1. Pojęcie i istota recydywy6
1.1. Pojęcie recydywy i jej uwarunkowania6
1.2. Istota i różne sposoby ujęcia pojęcia „recydywa”.9
Rozdział 2. Historyczne kształtowanie się instytucji recydywy w polskim prawie karnym14
2.1. Uregulowanie recydywy w kodeksie karnym z 1932 roku 14
2.2. Uregulowanie recydywy w kodeksie karnym z 1969 roku.18
Rozdział 3. Uregulowanie recydywy w kodeksie karnym z 1997 roku – przesłanki stosowania30
3.2. Przesłanki recydywy specjalnej zwykłej.31
3.2. Przesłanki recydywy specjalnej wielokrotnej.37
Rozdział 4. Zasady odpowiedzialności karnej recydywistów.41
4.1.Zasady odpowiedzialności w przypadku recydywy specjalnej zwykłej41
4.2.Zasady odpowiedzialności w przypadku recydywy specjalnej wielokrotnej45
Zakończenie48

image_pdf