Postrzeganie wartości życia przez młodocianych

Praca licencjacka / Obrona w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej / ocena bardzo dobra

1.Wstęp.
2.Różne ujęcia definicji wartości.
3.Pojęcie wartości życia.
4.Kształtowanie się wartości i postaw u młodzieży.
-rozwój moralny
-orientacja wartościująca
-normy społeczne
5.Stosunek młodzieży do życia.
-grupy
-działania aspołeczne, agresja
-postawy altruistyczne
6.Zakończenie.
7.Bibliografia

image_pdf