Postępowanie w sprawach celnych

rozdział pracy magisterskiej o objętości 20 stron

Rozdział I.
Postępowanie w sprawach celnych    1
1. Pojęcie i przedmiot postępowania w sprawach celnych    1
2. Strona w postępowaniu celnym    3
3. Doręczanie pism w postępowaniu celnym    5
4. Wszczęcie postępowania    7
5. Postępowanie dowodowe    9
6. Zawieszenie i umorzenie postępowania    10
7. Decyzja i postanowienie w sprawach celnych    12
8. Nadzwyczajne środki zmiany decyzji ostatecznych    15

image_pdf