Posadzki

PRACA DYPLOMOWA BRONIONA W TECH. BUDOWLANYM. OCENA ZA PRACE:BARDZO DOBRY.
PRACA CIEKAWA, DUŻO WYKRESÓW I ZDJĘĆ. GORĄCO POLECAM

SPIS TREŚCI
Wstęp 3
I. Posadzki kamienne 4
1. Posadzka bazaltowa 4
II. Posadzki drewniane 8
1. Panele podłogowe 8
2. Parkiet drewniany 14
3. Posadzka bambusowa 26
III. Podłoga podniesiona 31
IV. Posadzka przemysłowa 35
V. Posadzki polimerowe 38
1. Posadzka uniwersalna 38
1.1. Posadzka dekoracyjna 40
1.2. Posadzka przeciwpoślizgowa 41
1.3. Posadzka cienkowarstwowa 42
1.4. Posadzka zacierna 43
2. Posadzka sportowa 44
2.1. Posadzka sportowa elastyczna 45
2.2. Posadzka sportowa powierzchniowo elastyczna 46
2.3. Posadzka sportowa zewnętrzna47
VI. Posadzki ceramiczne 48
1. Wibrowane posadzki ceramiczne 48
VII. Przepisy BHP 53
VIII. Bibliografia 55

image_pdf