Porównanie ubezpieczeń następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na przykładzie wybranych zakładów ubezpieczeń

praca dyplomowa o objętości 64 stron

Każda osoba, fizyczna czy prawna, musi się liczyć z tym, że w sposób nie dający się w jej przypadku przewidzieć może spotkać ją szkoda majątkowa, utrata dochodów lub konieczność nagłego wydatku. Powodem może być jej błąd, przypadek lub nieuchronna kolej rzeczy (np. na starość nie można już kontynuować pracy zarobkowej).

Niezależnie od dokładanych starań nie jest możliwe wykluczenie takich zdarzeń. Można co najwyżej zapewnić sobie wsparcie na wypadek wystąpienia tych sytuacji. Może to być pomoc rodzinna lub przyjacielska. We współczesnym komercyjnym świecie najczęściej będzie to jednak odpłatna usługa finansowa. Może ona mieć postać indywidualnego gromadzenia środków w papierach wartościowych lub wspólnego działania w funduszach inwestycyjnych, pożyczki lub leasingu. Są różne sposoby rozwiązywania problemu wynikającego ze straty lub nagłej konieczności poniesienia wydatku. Wśród tych sposobów wyróżnia się ubezpieczenie[1].

[1] J. Monkiewicz, L. Gąsiorkiewicz, B. Hadyniak, Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 2000, s. 13.

image_pdf