Porównanie systemów operacyjnych Windows i Linux

Dyplomowa. Policealne Studium Informatyczne w Kościelcu.

1. Wstęp …………………………………………………………………………1
2. Na początku był DOS …………………………………………………………5
3. Ogólna charakterystyka systemu operacyjnego Windows …………………..7
3.1 Środowisko MS-Windows ………………………………………………….8
3.2 Wielozadaniowość Windows 3.1 ……………………………………………8
3.3 Uruchamianie systemu operacyjnego Windows …………………………….9
3.4 Pulpit systemu Windows ……………………………………………………9
3.5 Menu podręczne w systemie Windows ……………………………………11
3.6 Okna w systemie Windows ………………………………………………..12
3.7 Modyfikacja interfejsu graficznego systemu Windows ……………………13
3.8 Zakończenie pracy z systemem Windows …………………………………14
4. Instalacja systemu operacyjnego Windows …………………………………14
4.1 Instalacja systemu operacyjnego Windows z płyty CD-ROM ……………15
4.2 Instalacja systemu operacyjnego Windows z dysku twardego ……………16
5. Windows coraz lepsze ………………………………………………………17
5.1 Windows 95, 98, 2000, Millenium, NT, XP – podobieństwa i różnice ……17
6. Inne wersje Windows ……………………………………………………….26
7. Ogólna charakterystyka systemu operacyjnego Linux ……………………..27
7.1 Unixowy system plików ……………………………………………………30
8. Instalacja systemu operacyjnego Linux …………………………………….31
8.1 Tworzenie dyskietki startowej oraz z modułami ………………………….31
9. Jądro systemu Linux …………………………………………………………34
9.1 Dostosowanie kernela przez ponowną kompilację ……………………….38
9.2 Budowa kernela …………………………………………………………..40
9.3 Konfiguracja nowego kernela …………………………………………….40
10. Licencja systemu Linux ……………………………………………………43
10.1 Składowe systemu Linux …………………………………………………43
10.2 Moduły jądra ………………………………………………………………47
11. Pulpit Gnome i KDE – podobieństwa i różnice ……………………………48
11.1 Pulpit KDE 2 ……………………………………………………………50
12. Pliki i katalogi w systemie Linux …………………………………………..51
12.1 Atrybuty plików …………………………………………………………..52
12.2 Pliki i polecenia ………………………………………………………….53
13. Zarządzanie pamięcią w systemie operacyjnym Linux ……………………54
13.1 Zarządzanie pamięcią fizyczną …………………………………………..54
13.2 Pamięć wirtualna …………………………………………………………55
13.2.1 Obszary pamięci wirtualnej …………………………………………….55
14. Kontrolowanie dostępu w systemie operacyjnym Linux ………………….56
15. Dystrybucje Linuxa ………………………………………………………..57
15.1Slackware Linux …………………………………………………………..58
15.2 Debian GNU/LINUX …………………………………………………….59
15.3 Red Hat Linux ……………………………………………………………61
15.4 Mandrake Linux ………………………………………………………….64
15.5 SuSE Linux ……………………………………………………………….65
16. LILO ……………………………………………………………………….66
17. Wirtualne konsole Linuxa …………………………………………………67
18. Programy trybu tekstowego ……………………………………………….68
19. Linux – fakty i mity ………………………………………………………..68
20. Krótko o administracji ……………………………………………………..69
21.Charakterystyczne cechy, wady i zalety wspólne, różnice pomiędzy
systemami operacyjnymi Windows a Linux ………………………………71
22. Krótka charakterystyka systemu operacyjnego Lindows …………………84
23.Wnioski …………………………………………………………………….87

image_pdf