Porównanie rynków nieruchomości wybranych krajów UE

72 strony, 29 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział1
PODSTAWY FUNKCJONOWANIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
1. Podstawowe zagadnienia związane z rynkiem nieruchomości
2. Podmioty działające na rynku nieruchomości
3. Cechy rynku nieruchomości
4. Rynek nieruchomości a gospodarka

Rozdział 2
PODSTAWY PRAWNE FUNKCJONOWANIA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
1. Nieruchomości jako przedmiot wielu praw
2. Nieruchomości jako zabezpieczenie wierzytelności
3. Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców
4. Podatek od nieruchomości

Rozdział 3
INWESTORZY RYNKU NIERUCHOMOŚCI
1. Towarzystwa ubezpieczeniowe
2. Fundusze: otwarte i zamknięte
3. Inwestorzy zagraniczni
4. Spółki akcyjne inwestujące w nieruchomości

Rozdział 4
AKTYWNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW RYNKU NIERUCHOMOŚCI
1. Rozwój rynku mieszkaniowego
2. Rynek nieruchomości komercyjnych
2.1. Nieruchomości biurowe
2.2. Nieruchomości handlowe
2.3. Nieruchomości usługowe

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

image_pdf