Polskie oraz międzynarodowe stowarzyszenia zrzeszające osoby niepełnosprawne. Doświadczenia PFON

70 stron liczy ta praca, w bibliografii jest 57 pozycji

Wstęp 2
Streszczenie 4

Rozdział I. Niepełnosprawność – istota i zakres znaczeniowy pojęcia 5
1.1. Definicja niepełnosprawności 5
1.2. Badanie problemu niepełnosprawności, rehabilitacja 9
1.3. Pomiar niepełnosprawności 12

Rozdział II. Znaczenie rekreacji ruchowej w życiu osób niepełnosprawnych 17
2.1. Pojęcie rekreacji 17
2.2. Rekreacja w życiu niepełnosprawnych 21
2.3. Program „Rekreacja ruchowa i sport dla wszystkich w jednoczącej się Europie” 28

Rozdział III. Stowarzyszenia niepełnosprawnych ich rodzaje, cele, zadania 32
3.1. Pojęcie i charakter stowarzyszeń niepełnosprawnych 32
3.2. Rodzaje stowarzyszeń niepełnosprawnych 35
3.3. Cele i zadania stowarzyszeń niepełnosprawnych 38
3.4. Międzynarodowe organizacje niepełnosprawnych 42

Rozdział IV. Polskie stowarzyszenia niepełnosprawnych 46
4.1. Niepełnosprawni w Polsce 46
4.2. Wybrane polskie stowarzyszenia niepełnosprawnych 51
4.3. Działalność PFON 54
4.3.1. Cele PFON 55
4.3.2. Członkowie-założyciele PFON 56
4.3.3. Ocena działalności PFON 58

Zakończenie 64
Bibliografia 67
Spis fotografii 70

image_pdf