Polski system podatkowy na tle dyrektyw UE w zakresie systemów podatkowych

81 stron, 52 pozycje w bibliografii

Wstęp

Rozdział I. GENEZA I ISTOTA PODATKU
1.1. Rodzaje dochodów publicznych, pojęcie i główne cechy podatku
1.2. Funkcje podatku
1.3. Zasady podatkowe
1.4. Elementy konstrukcyjne podatku
1.5. System podatkowy i jego typy
1.6. Główne typy podatków i zakres ich zastosowania.

Rozdział II. DYREKTYWY PODATKOWE  UNII EUROPEJSKIEJ
2.1 Historia i motywy harmonizacji opodatkowania
2.2 Harmonizacja podatku od towarów i usług
2.3 Podatek akcyzowy
2.4 Opodatkowanie majątku
2.5 Podatek przemysłowy

Rozdział III. OCENA POLSKIEGO SYSTEMU PODATKOWEGO W OPARCIU O DYREKTYWY PODATKOWE UNII EUROPEJSKIEJ
3.1 Podatki pośrednie
3.2 Podatki dochodowe
3.3 Podatek rolny i leśny
3.4 Podatek od nieruchomości
3.5 Podatek od spadków i darowizn
3.6 Wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

image_pdf