Polski system katastralny

86 stron, 66 pozycji w bibliografii

Streszczenie 3
Słowa klucze 3
Wstęp 5

Rozdział I. Rys historyczny i pojęcie katastru 7
1. Geneza katastru 7
1.1. Historia katastru w Europie 7
2. Ujęcie definicyjne katastru 12
3. Cele katastru 13
4. Istota katastru w Polsce 17

Rozdział II. Powszechna taksacja nieruchomości zagadnienia proceduralne i materialnoprawne 21
1. Nieruchomość i jej wartość a sposoby wyceny 21
2. Standardy techniczne w katastrze nieruchomości 31
3. Podstawowe procedury ewidencji gruntów i budynków 37
3.1. Zakładanie ewidencji gruntów i budynków oraz ich prowadzenie 38
3.2. Modernizacja oraz dokumentacja ewidencji gruntów i budynków 40

Rozdział III. Kierunki modernizacji polskiego systemu katastralnego 44
1. Obecny stan prac nad modernizacją polskiego katastru 44
2. Planowa modernizacja ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości 49
3. Funkcjonujące i obecnie tworzone rozwiązania informatyczne 54
4. Zintegrowany system katastralny – cele i założenia 57

Rozdział IV. Projekt opodatkowania wartości nieruchomości w Polsce na tle doświadczeń innych państw 62
1. Przesłanki reformy systemu opodatkowania nieruchomości w Polsce 62
2. Projektowane zmiany w systemie opodatkowania nieruchomości w Polsce 65
3. Systemy katastralne i podatki typu katastralnego na świecie 71

Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis tabel 86

 

image_pdf