Polska Polityka Zagraniczna Październik 1938- Maj 1939

Praca licencjacka (43 strony) obroniona na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej – Instytut Administracji i Turystyki Gorzów Wlkp. w 2003 r.

Wstęp 1
Rozdział I.
Od niepodległości do kryzysu majowego 3
1. Polityka Polska do przemian europejskich 1939r 3
2. Rozbiór Czechosłowacji 12
Rozdział II.
Między październikiem a marcem 1939 18
1. Propozycje niemieckie z 24 października 18
2. Normalizacja stosunków z ZSRR 21
3. Wizyta w Berchtesgaden 23
4. Wizyty Ribbentropa i Ciano w Warszawie 25
5. Zajęcie przez Hitlera Czech, Moraw i Kłajpedy. Satelizacja Słowacji. Ostateczne próby pozyskania Polski do systemu Osi 27
Rozdział III.
Od kwietnia do maja 31
1. Ponowienie żądań niemieckich i odrzucenie ich przez Polskę 31
2. Gwarancje brytyjskie 34
3. Wizyta Becka w Londynie 36
4. Niemcy przygotowują się do wojny.
Zerwanie układu o nieagresji 39
Zakończenie 42
Bibliografia 44

image_pdf