Polska administracja morska po wejściu Polski do Unii Europejskiej

69 stron, 50 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I. Rys historyczny Unii Europejskiej 4
1.1. Geneza integracji UE 4
1.2. Akty normatywne oraz główne instytucje europejskie 9
1.3. Pomoc dla krajów ubiegających się o członkostwo w UE 16

Rozdział II. Polska administracja wobec wyzwań członkostwa w Unii Europejskiej 21
2.1. Wymiary integracji europejskiej 21
2.2. Polska administracja w procesie transformacji 27
2.3. Zmiany dotyczące administracji w krajach członkowskich Unii Europejskiej 34

Rozdział III. Rozwój polskiej administracji morskiej po wejściu do Unii Europejskiej 41
3.1. Działalność organów administracji morskiej 41
3.2. Regulacje prawne funkcjonowania administracji morskiej 46
3.3. Ocena integracji administracji morskiej ze strukturami unijnymi 52
3.4. Zakładane kierunki rozwoju polskiej administracji morskiej 56

Zakończenie 63
Bibliografia 66

image_pdf