Polityka ochrony praw dziecka

88 stron, 51 pozycji w bibliografii

WSTĘP    3

ROZDZIAŁ I Ochrona praw dziecka w unormowaniach prawa polskiego    5
1. Prawa dziecka w prawie cywilnym, rodzinnym i opiekuńczym    5
2. Prawa dziecka w prawie karnym    19
3. Prawa dziecka w prawie pracy    22
4. Prawa dziecka w innych gałęziach prawa.    27

ROZDZIAŁ II Prawa dziecka w prawie międzynarodowym, a prawo polskie    35
1. Prawa dziecka w uniwersalnym systemie ONZ    35
2. Prawa dziecka w systemach regionalnych    43
3. Prawa dziecka w systemach wyspecjalizowanych    52
4. Unormowania prawa międzynarodowego, a prawo polskie    55

ROZDZIAŁ III Prawa dziecka i ich ochrona przez instytucje polskie    64
1. Prawa dziecka, a Rzecznik Praw Dziecka    64
2. Prawa dziecka, a Rzecznik Praw Obywatelskich    70
3. Prawa dziecka, a działalność innych organizacji pozarządowych    72

ZAKOŃCZENIE    82
BIBLIOGRAFIA    84
SPIS TABEL    88

image_pdf