Polityka monetarna Unii Europejskiej

116 stron, 62 pozycje w bibliografii

Wstęp    2

Rozdział I. Unia Europejska- zarys ogólny    4
1.1. Geneza Unii    4
1.2. Główne organy wspólnotowe    9
1.3. Cele Unii Europejskiej    20
1.4. Droga Polski do UE    23

Rozdział II. Historia międzynarodowego systemu walutowego i jego podział    34
2.1. Lata przedwojenne    34
2.2. System z Bretton Woods    41
2.3. Współczesny międzynarodowy system walutowy.    47
2.4. Ogólny i szczegółowy podział międzynarodowych systemów walutowych    52

Rozdział III. Europejski System Walutowy    61
3.1. Geneza Europejskiego Systemu Walutowego    61
3.2. Konstrukcja ESW    70
3.3. Cele ESW    75

Rozdział IV. Waluta międzynarodowa    86
4.1. ECU- jako waluta europejska    86
4.2. Porządek prawny i wprowadzenie EURO    89
4.2.1. Etapy procesu wprowadzania EURO    91
4.2.2. Kursy konwersji    92
4.2.3. Aspekty prawne i techniczne wprowadzenia i funkcjonowania EURO    95
4.2.4. Dostosowanie banków i przedsiębiorstw    95
4.3. EURO jako waluta międzynarodowa    98
4.3.1. Czynniki decydujące o roli EURO jako walucie międzynarodowej    99
4.3.2. Zastosowanie EURO w handlu międzynarodowym    101
4.3.3. EURO na międzynarodowych rynkach finansowych    103
4.4. EURO a złoty    105
4.4.1. Konsekwencje wprowadzenia EURO z punktu widzenia polskich przedsiębiorców i banków    109

Zakończenie    110
Bibliografia    113

image_pdf