Poglądy menadżerów na rozpiętość kierowania

94 strony, 39 pozycji w bibliografii

Wstęp 2

ROZDZIAŁ I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA JAKO ELEMENT ORGANIZACJI 6
1.1. Model organizacji według Harolda Leavitta 6
1.2. Istota struktury organizacyjnej, jej funkcje 14

ROZDZIAŁ II. CECHY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 19
2.1. Specjalizacja jako właściwa cecha struktury 19
2.2. Centralizacja jako właściwa cecha struktury 21
2.3. Formalizacja działań jako cecha właściwa struktury organizacyjnej 23
2.4. Hierarchia organizacyjna jako cecha właściwa struktury organizacyjnej 25

ROZDZIAŁ III. ROZPIĘTOŚĆ KIEROWANIA – PODSTAWOWA ZASADA BUDOWY STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ 27
3.1. Typy rozpiętości kierowania 27
3.2. Metody określania potencjalnej rozpiętości kierowania 28
3.3. Czynniki kształtujące potencjalną rozpiętość kierowania 31

ROZDZIAŁ IV. ROZPIĘTOŚĆ KIEROWANIA W ŚWIETLE POGLĄDÓW  MENEDŻERÓW 34
4.1. Metoda badawcza i wyniki badań 34
4.2. Wnioski 90

Zakończenie 90
Bibliografia 92

image_pdf
Kategorie ZZL