Poezja Jana Twardowskiego wobec tradycji literackiej

magisterska Uniwersytet Rzeszowski

Wstęp 4
Tradycja czechowiczowska 7
W kręgu Skamandra 17
Inspiracje biblijne 30
„Ulecz nas Lenartowiczem Syrokomlą Lechoniem Kamieńską Baczyńskim”. O roli literatury dla współczesnego człowieka 46
Bibliografia 67

image_pdf