Podstawy teoretyczne analizy konkurencji

jeden, teoretyczny, rozdział pracy magisterskiej: 30 stron, 49 przypisów

Rozdział I. Podstawy teoretyczne analizy konkurencji
1.1. Istota i rodzaje konkurencji
1.2. Metody analizy konkurencji

image_pdf