Podpis elektroniczny – nowy element wspierający biznes

64 strony, 35 pozycji w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I Podpis elektroniczny – uwarunkowania prawne, sposoby zastosowania    6
1. Podpis elektroniczny i system jego tworzenia    6
2. Rodzaj podpisu elektronicznego z uwagi na skutki jego zastosowania    11
3. Zasady funkcjonowania podpisu elektronicznego w Polsce    14
4. Bezpieczeństwo podpisu elektronicznego    20

Rozdział II  Podmioty świadczące usługi certyfikacyjne    26
1. Pojęcie podmiotu świadczącego usługi certyfikacyjne    27
2. Obowiązki podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne    29
3. Uzyskanie certyfikatu    33
4. Nadzór państwa    36

Rozdział III. Rozwiązania stosowane w Unii Europejskiej    39
1. Zakres Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej z 13 grudnia 1999 r. w sprawie podpisu elektronicznego    40
2. Zagadnienie neutralności technologicznej w regulacji prawnej Wspólnot Europejskich    41
3. Skutki prawne podpisu elektronicznego w świetle dyrektywy WE 1999/93/EC    43
4. Dostawcy usług certyfikacyjnych    48
5. Zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego usług certyfikacyjnych    49
6. Odpowiedzialność stron transakcji elektronicznej    51

Rozdział IV. Szanse i zagrożenia wynikające z wprowadzenia podpisu elektronicznego do systemu regulacji prawnych w Polsce    54
1. Korzyści wynikające z funkcjonowania podpisu elektronicznego    54
2. Zagrożenia i wady podpisu elektronicznego w Polsce    58

Zakończenie    60
Bibliografia    62
Spis rysunków    64

image_pdf