Podatkowa księga przychodów i rozchodów jako jeden z elementów rozliczeń podatkowych

Razem z załącznikami 104 strony, 49 pozycji w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. System podatkowy 5
1.1. Istota i zasady podatku 5
1.2. Systematyka podatku 11
1.3. Prowadzenie ewidencji podatkowej 19

Rozdział II. Podatek dochodowy 25
2.1. Istota podatku dochodowego 25
2.2. Podatek dochodowy od osób fizycznych 31
2.3. Podatek dochodowy od osób prawnych 41

Rozdział III. Ewidencje podatkowe 46
3.1. Podatkowa księga przychodów i rozchodów 46
3.2. Ewidencje podatkowe 49
3.3. Deklaracje podatkowe 56

Rozdział IV. Przebieg prowadzenia ewidencji podatkowej na przykładzie sklepu KAMERATA 58
4.1. Charakterystyka firmy 58
4.2. Omówienie różnic ewidencji podatkowej 59
4.3. Ocena działalności firmy 66

Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis rysunków i tabel 82
Załączniki 83

image_pdf