Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodu gmin

64 strony, 43 pozycje w bibliografii

Wstęp 2

Rozdział I.
Podatki ich funkcje w gospodarce państwa 4
1.1. Pojecie i istota podatku 4
1.2. Konstrukcja prawna podatku, rodzaje podatków 8
1.3. Funkcje podatków 19

Rozdział II.
Źródła dochodów w budżetach gmin i ich możliwości wykorzystania celem rozwoju gminy 24
2.1. Tło i uwarunkowania rozwoju gmin 24
2.2. Dochody własne 26
2.1.1.Dochody typu fiskalnego. 27
2.1.2.Dochody z majątku gminy 36
2.1.3.Inne dochody własne gmin 36
2.2. Dochody zewnętrzne 37
2.2.1.Subwencja ogólna 38
2.2.2.Dotacje celowe 41
2.3. Dochody zwrotne 44
2.3.1. Kredyty bankowe i pożyczki 44
2.3.2. Emisja papierów wartościowych 45

ROZDZIAŁ III
Zadania i wydatki gmin 47
3.1. Zadania gmin 47
3.2. Wydatki z budżetów gmin. 53
3.3. Tryb realizacji budżetu. 57

Zakończenie 60
Bibliografia 62

image_pdf