Podatek VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów

Praca dyplomowa: 103 strony, 56 pozycji w bibliografii

Wstęp 3
Rozdział I. Podstawowe pojęcia 5
1.1. Charakterystyka podatków 5
1.2. Podatek od towarów i usług jako podatek od wartości dodanej 13
1.3. Wspólny system VAT w Unii Europejskiej 19
1.4. Stawki podatkowe 21
Rozdział II. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów dokonywana przez polskiego podatnika po 21.04.2005 24
2.1. Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów 24
2.2. Warunki zastosowania stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów 29
2.3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu 31
2.4. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów 33
2.5. Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów 36
2.5.1. Przemieszczanie towarów wraz z ich montażem 40
2.5.2. Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju 42
Rozdział III. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów przez polskiego podatnika po 21.04.2005 44
3.1. Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 44
3.2. Warunki dokonywania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 48
3.3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie środków transportu 54
3.4. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania 59
3.5. Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów 61
3.5.1. Nabycie towarów wraz z montażem 66
3.5.2. Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju 66
Rozdział IV. Dostawy łańcuchowe po 21.04.2005 68
4.1. Pojęcie dostaw łańcuchowych 68
4.2. Zasady przyporządkowania transportu towarów 72
4.3. Miejsce dostawy 75
4.4. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne. Procedura uproszczona 78
Rozdział V. Eksport i import towarów po 21.04.2005 84
5.1. Opodatkowanie eksportu 84
5.1.1. Eksport bezpośredni 86
5.1.2. Eksport pośredni 88
5.2. Opodatkowanie importu towarów 90
Zakończenie 96
Bibliografia 98
Spis tabel 102
Spis rysunków 103

image_pdf