Podatek VAT w obrocie międzynarodowym na przykładzie firmy X

79 stron, 41 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I.
Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług
1.1. Podstawowe zasady współczesnego systemu podatkowego – pojęcie oraz cechy podatku
1.2. Przesłanki podatku VAT
1.3. Charakterystyka podatku VAT
1.4. Wpływ podatku VAT na budżet państwa

Rozdział II.
Funkcjonowanie podatku od towarów i usług
2.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy podatku od towarów i usług
2.2. Powstanie obowiązku podatkowego
2.3. Prawa i obowiązki podatnika podatku VAT
2.4. Zwolnienia od podatku VAT
2.4.1. Zwolnienia podmiotowe
2.4.2. Zwolnienia przedmiotowe

Rozdział III.
Dostawy wewnątrzwspólnotowe – podatek VAT w firmie X
3.1. Firma X – prezentacja działalności
3.2. Zasady wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia towarów i usług
3.3. Podstawa opodatkowania i stawki podatku VAT – podatek należny i naliczony
3.4. Zasady ustalania zobowiązania podatkowego w podatku VAT

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

image_pdf