Podatek liniowy

100 stron, 82 pozycje w bibliografii

Wstęp    3

Rozdział I. Istota i klasyfikacja systemu podatkowego    6
1.1. Rola polityki fiskalnej państwa w gospodarce    6
1.2. Rodzaje systemów podatkowych i ich funkcje    10
1.3. Klasyfikacja podatków    18
1.4. Kontrowersje wokół systemu podatkowego    22

Rozdział II.  Podatek liniowy w gospodarkach europejskich    30
2.1. Ewolucja systemu podatkowego w kierunku podatku liniowego w niektórych krajach Unii Europejskiej    30
2.2. Dochody budżetowe wybranych krajów europejskich z tytułu podatku liniowego    42
2.3. Podatki bezpośrednie w Unii Europejskiej    48
2.4. Podatki pośrednie w krajach członkowskich Unii Europejskiej    54
2.5. Zasady subsydialności krajów Unii Europejskiej a liberalizm UE    60

Rozdział III. Wpływ polityki podatkowej na sprawność systemu podatkowego    64
3.1. Rodzaje systemu podatkowego a ściągalność podatków    64
3.2. Analiza uwarunkowań rozwoju „szarej strefy” w gospodarce narodowej    68
3.3. Formy i konsekwencje przejawiania się „szarej strefy”    74
3.4. Wpływ rozwoju „szarej strefy” na gospodarki krajów europejskich    79
3.5. Metody walki z „szarą strefą” w gospodarce    85

Zakończenie    89
Bibliografia    94
Spis tabel    99
Spis rysunków    100

image_pdf