Podatek dochodowy od sprzedaży nieruchomości

74 strony, 63 pozycje w bibliografii

Wstęp 3

Rozdział I. System prawa podatkowego 5
1. Podatek jako kategoria ekonomiczna 5
2. Teoretyczno-prawne cechy podatków 8
3. System podatkowy w Polsce 11
4. Organy podatkowe i ich właściwości 19
5. Zobowiązania podatkowe 26

Rozdział II. Podatek od nieruchomości w systemie prawa podatkowego 33
2.1. Prawna konstrukcja podatku od nieruchomości 33
2.2. Podmiot i przedmiot opodatkowania 35
2.3. Podstawa opodatkowania 39
2.4. Stawki podatkowe 42

Rozdział III. Analiza zmian w przepisach dotyczących podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości 47
3.1. Omówienie przepisów dotyczących podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości – przepisy dotyczące nieruchomości nabytej do dnia 31.12.2006r 47
3.2. Omówienie przepisów dotyczących podatku dochodowego od sprzedaży nieruchomości – przepisy dotyczące nieruchomości nabytej po dniu 01.01.2007r 50
3.3. Zapłata podatku od sprzedaży nieruchomości 54

Rozdział IV. Studium przypadku 62
4.1. Sprzedaż nieruchomości według przepisów prawnych obowiązujących do dnia 31.12.2006 62
4.1.1.Studium przypadku I 62
4.1.2.Studium przypadku II 62
4.1.3. Studium przypadku III 63
4.2. Sprzedaż nieruchomości po 1.01.2007 63
4.2.1.Studium przypadku I 63
4.2.2.Studium przypadku II 67

Zakończenie 68
Bibliografia 70
Spis tabel 74

image_pdf