Podatek dochodowy od osób fizycznych

68 stron, 36 pozycji w bibliografii

Wstęp

Rozdział I. Podatek dochodowy od osób fizycznych w polskim systemie podatkowym

1.1. Istota podatku
1.2. Konstrukcja podatku
1.3. Główne typy podatków i zakres ich zastosowania
1.4. Podatki jako źródło dochodów budżetu państwa

Rozdział II. Charakterystyka i konstrukcja podatku dochodowego od osób fizycznych

2.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych
2.2. Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
2.3. Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych
2.4. Zalety i wady podatku dochodowego od osób fizycznych

Rozdział III. Preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2002

3.1. Pojęcie i cele preferencji podatkowych
3.2. Rodzaje ulg i zwolnień podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych
3.3. Preferencje w podatku dochodowym od osób fizycznych w roku 2002

Zakończenie
Bibliografia